top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

פעילויות לתיכונים

עשו זאת בעצמכם!

פעילויות קלילות שניתן לעשות עם כלים פשוטים הנמצאים בכל בית, גן או כיתה.

כדור

לצפייה

הרצאות לתיכונים

החזון החינוכי של SpaceIL הוא ליצור "אפקט אפולו" ישראלי חדש: לעודד את הדור הבא בישראל לבחור במקצועות מדע, הנדסה, טכנולוגיה ומתמטיקה. ההרצאה של SpaceIL מועברת על ידי אחד מהמרצים המתנדבים שלנו ומספרת את סיפור הקמתה ומטרתה של העמותה

כדור

פעילויות

bottom of page