top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

קהילת הוריזון (HORIZON) קהילת מחנכי ומובילי החלל של סוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע, הטכנולוגיה והחדשנות.

WhatsApp Image 2024-01-31 at 22.04.06_52b89c49.jpg

בקהילה חברים מחנכים מהחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ממהנדסים מהתעשייה , מהאקדמיה ואנשים מגוונים המעוניינים לקחת חלק משמעותי בהובלת תחום החינוך לחלל במדינת ישראל. 

 מטרות הקהילה:

1 .להרחיב את מעגל העוסקים בתחום החלל במערכות החינוך הפורמליות והא-פורמליות.

2 .להעניק הכשרה עדכנית ומתעדכנת של חברי הקהילה.

3 .ליצור הזדמנויות ויוזמות המהוות מענה לצרכים מהשטח.

 

בשנתיים האחרונות, הקהילה נמצאת בחוד החנית של העשייה החינוכית בתחום החלל בישראל. הקהילה מובילה תוכן ואירועים משמעותיים, אשר מאפשרים לילדים ונוער בכל רחבי הארץ להיחשף, בדרך המרתקת ביותר, לעולם החלל.

חברי הקהילה זוכים להיות חלק מקבוצה בועטת, חדשנית וייחודית. בין חבריה תוכלו למצוא נציגים מכלל הגופים הפועלים בתחום, כמו גם קשר ישיר למובילי תחום חינוך ולחלל במשרד המדע והטכנולוגיה ושיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך, אשר נציגיו יושבים בוועדת ההיגוי של הקהילה.

לאתר קהילת הוריזון הרשמי לחצו כאן

bottom of page