top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

נסללה הדרך של ישראל חזרה לירח

עמותת SpaceIL הודיעה על השלמתו של גיוס כספי בהיקף יוצא דופן של 70 מיליון דולר, אשר למעשה סולל למדינת ישראל את הדרך למשימה שנייה לירח. קבוצת יזמים-פילנתרופיים הכוללת את פטריק דרהי (Patrick and Lina- (Drahi Foundation, מוריס קאהן (Kahn Foundation), Moshal Space Foundation ושותפים אנטרה קפיטל.

מהלך זה מעניק סבירות גבוהה באשר לתקצוב המלא של הפרויקט ולעמידה בלוח הזמנים לשיגור בשנת 2024. נציין, כי עלות המשימה מוערכת בכ-100 מיליון דולר.

עם השלמת הגיוס מונה דירקטוריון חדש לעמותה והוא כולל את נציגי התורמים החדשים.

בראש הדירקטוריון יעמוד מוריס קאהן, בנוסף אליו התמנו דירקטורים נוספים:

אנג'לינה דרהי- יו"ר קרן פטריק ולינה דרהי,

עמליה זרקא- מנהלת הקרן הפילנתרופית של משפחת דרהי;

טל גרנות גולדשטיין - מנכ"לית קבוצת HOT;

פרנק מלול מנכ"ל i24 ;

אביעד איל- שותף מנהל ב- Entrée Capital ונציגשל Moshal Space Foundation;

דפנה ג'קסון- מנכ"לית Kahn family office.


אלו מצטרפים לחברי הדירקטוריון הקיימים ביניהם: פרופ' איציק בן ישראל, אבי חסון, אריה הלזבנד ויעקב לוי.

Comments


bottom of page