• Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

תהליך הנחיתה

פיתוח מערכת הנחיתה של החללית "בראשית" דרש תהליך ייחודי כדי להבטיח התאמה לחללית ויציבותה בעת הנחיתה על הירח. החללית מצוידת ב-4 רגליים, כל אחת בנויה מזרועה טלסקופית ראשית ושתי תומכות טלסקופיות נוספות אשר בראשן משטח נחיתה שבא במגע עם קרקע הירח.רגלי החללית

הדרישות העיקריות לפיתוח רגלי החלל היו:

 • התאמה לנפח בו החללית תהיה במהלך השיגור.

 • ספיגת האנרגיה מהנחיתה על הירח.

 • לשמור על יציבות החללית.

 • לעמוד בתנאי החלל.

 • משקל מינימלי.

תהליך הנחיתה של בראשית כלל נחיתה ממונעת עד גובה 5 מטרים מעל פני הירח ומשם נפילה חופשית לפני הירח באמצעות כבידת הירח (כשישית מכבידת כדור הארץ). בכדי להבטיח נחיתה רכה, אנשי חטיבת הטילים והחלל של התעשייה האווירית פתחו מערכת ספיגת אנרגיה ייעודית אשר הותאמה לנחיתה על הירח. המערכת מבוססת על שני מנגנונים:

 1. מנגנון המבוסס על קריסת מבנים דמויי חלת דבש העשויים מאלומיניום הסופגים את האנרגיה בעת הנחיתה. מנגנון זה שימש משימות נוספות אשר נחתו על הירח במרוצת השנים.

 2. המנגנון נוסף המבוסס על עיוות רכיבים מפלדת אל חלד תוך כדי דחיסתם. זהו מנגנון יחיד מסוגו בעולם.


מנגנון נחיתה

רגלי החללית מערכת

שני המנגנונים נבדקו במגוון רחב של מבחנים במטרה להתאימם לדרישות פיתוח החללית.

רגלי החללית תוכננו כך שיהוו בסיס רחב ויציב בכדי למנוע ממנה מלהתהפך במהלך הנחיתה אך עקב מגבלות הנפח בו החללית הייתה במשגר, היה צורך ברגליים מתקפלות. פריסת רגלי החללית בוצעה התומכות הטלסקופיות דקות לאחר ההפרדה מהמשגר, רגלי החללית נפרסו. המנגנון לפתיחת הרגליים מבוסס על התומכות הטלסקופיות.

מערכת הנחיתה נבנתה באמצעות החומרים המתקדמים ביותר בתעשיית החלל במטרה לעמוד בתנאים הקשים עמם החללית התמודדה ובהם:

 1. השיגור – כולל רעידות וזעזועים חזקים כתוצאה מהאקוסטיקה בתוך החופה.

 2. תנאי החלל – וואקום וטמפרטורות קיצוניות.

 3. פני שטח הירח – זעזועים כתוצאה מהפגיעה בירח ותנאי הקיצון על פניו. במהלך השהייה על הירח, הטמפרטורה בפני השטח עולה כתוצאה מקרינת השמש.

כדי להתמודד עם הטמפרטורות הקיצוניות, מערכת הנחיתה של החללית צופתה בשמיכות תרמיות אשר פותחו במיוחד למשימה זו. בנוסף, השמיכות התרמיות אפשרו מגוון תנועות כדי לאפשר פריסת מערכת הנחיתה.רגלי החללית