• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

קפסולת זמן

"קפסולת הזמן" שנשאה עימה החללית הישראלית הראשונה לירח הכילה מאגר מידע עצום שנשמר על גבי חמישה דיסקים מיוחדים, שלושה אופטיים ושניים דיגיטליים, שניתן לפרוק החוצה מהחללית: מאות קבצים דיגיטליים החל מפרטים אודות העמותה, פרטים על פרויקט בניית החללית והצוות, סמלים לאומיים, מִטְעָן תרבותי וחומרים שנאספו מהציבור הרחב לאורך השנים לטובת שליחתו לירח עם החללית.

קפסולת הזמן הגיעה לירח על גבי החללית ומפני שאינה צפויה היתה לחזור לכדור הארץ, המידע הטמון בה ישאר בירח לזמן בלתי מוגבל, וייתכן שיימצא ויחולץ על ידי הדורות הבאים.

דיסק