• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

עובדות


שיחה בצ׳ט בין המייסדים


בראשית נבנתה בעידודה של התחרות Google Lunar Xprize
שיגורהרכב הישראלי הכי רחוק מכדור הארץבראשית היא כלי הרכב הישראלי שהגיע למהירות הגדולה ביותר אי פעםמשקל החללית - 585 ק״ג
מסתה של בראשית בעת השיגור (כולל הדלק שהיווה את רוב המסה) היתה 585 קילוגרמים.