top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

SpaceUp - תוכנית חינוכית

תכנית SpaceUP היא תוכנית הדגל החינוכית שנועדה להנגיש את תחום הנדסת החלל לתלמידים באמצעות חיבור לפרויקט אמיתי- משימת בראשית. משימת בראשית הינה משימת החלל העמוק הראשונה של ישראל אשר הביאה את ישראל להיות המדינה השביעית שהגיעה אל הירח והרביעית שניסתה לנחות עליו. 

התכנית עוסקת בחקר החלל ומציעה לתלמידים אפשרות ללמוד על חלל בצורה חווייתית, להכיר את האתגרים הקיימים במשימות חלל ולבצע מחקרים מדעיים המבוססים על נתונים המגיעים מחיישני החללית.

(התכנית הינה בינלאומית בהובלה ישראלית ופותחה בעברית, אנגלית, צרפתית וערבית). 

נושאים מרכזיים בתכנית

 סביבת חלל | מסלולים | מערכות של לוויין או חללית | אתגרים בפיתוח משימות חלליות | שיגורים והנעה בחלל

התוכנית כוללת : 

 • למידה באמצעות סרטונים, פעילויות אינטראקטיביות ומשימות שיתופיות בסביבת למידה חדשנית שפותחה עבור התכנית. 

 • חיבור לפרויקט אמיתי ועבודה על משימת מחקר מאתגרת המבוססת על נתוני אמת מהחללית בראשית. 

 • חיבור לתעשיית החלל הישראלית ולאקדמיה 

 • פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית 

 • היכרות ועבודה עם כלי AI. 

 • חיזוק מיומנויות למידה וחשיבה: מיומנויות חקר, למידה עצמית, למידה שיתופית, אוריינות מידענית, חשיבה יצירתית. 

 • ליווי מקצועי מדעי ופדגוגי לאורך השנה: על ידי צוות SpaceIL 

 

לפרטים נוספים ולהרשמה: spaceup@spaceil.com

מה נדרש מבתי הספר: 

 • מורה מלווה 

 • 2 שעות שבועיות למשך שנת לימודים. 

 • כיתת מחשבים 

 • 2 אוטובוסים לאורך השנה לאירועי שיא 

 • השתתפות המורה במפגשי הכשרה. 

ילדה לומדת על הירח ורובוט לידה

תוכנית לימודים
לחטיבת ביניים

ילדים לומדים יחד

תכנית הנועדה להנגיש את תחום הנדסת חלל לתלמידים באמצעות חיבור לפרויקט הנדסי אמיתי- משימת בראשית, משימת החלל העמוק הראשונה של ישראל. 

אלמנטים מובילים בתכנית: 

 • רלוונטיות: חיבור לפרויקט אמיתי והיכרות השלבים בפיתוח פרויקט הנדסי. 

 • רב תחומיות: חלל כנושא רב תחומי.  התכנית כוללת חיבור של תחומי תוכן במדע וטכנולוגיה, לצד נושאים נוספים במדעי הרוח ואמנות. 

 • חיזוק מיומנויות מדעיות וטכנולוגיות: אוריינות מידענית, הסבר תופעות באופן מדעי, שימוש במידע מדעי עבור קבלת החלטות. 

 • למידה בגישת PBL- מבוססת פרויקטים. 

 • היכרות ועבודה עם כלי AI. 

 • חיזוק מיומנויות למידה וחשיבה: חשיבה יצירתית, עבודת צוות, למידה עצמית, פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית. 

 • חיבור בין תלמידים מבתי ספר שונים בארץ באמצעות הצגת תוצרים. 

 

מרכיבים בתכנית: 

 • למידה באמצעות סרטונים, פעילויות אינטראקטיביות ומשימות שיתופיות בפלטפורמה חדשנית שפותחה עבור התכנית. 

 • עבודה על פרויקט שנתי. 

 • מפגש עם מהנדסי בראשית וסיור בתעשייה. 

 • חיבור לתעשיית החלל הישראלית ולאקדמיה. 

 • אירוע שיא להצגת תוצרים. 

 • הדרכה: מורה מביה"ס + מדריך מטעם עמותת SpaceIL. 

 

סילבוס: 

התכנית כוללת שני חלקים: 

 • קורס אינטראקטיבי: בנושא הנדסת חלל וחקר הירח.  

 • פרויקט: עבודה על פרויקט לאורך השנה של פיתוח משימה חללית, הכולל את שלבי המחקר והפיתוח של פרויקט הנדסי תוך התמודדות עם האתגרים בדרך. 

התכנית הינה שנתית. 

 

פירוט התכנים: 

 • מבוא להנדסת חלל: תחום החלל בחיי היומיום, לוויינים ככלי לביצוע משימות. 

 • אסטרונומיה ומערכת השמש: סוגי כוכבים, מערכת השמש, משימות מחקר לחקר מערכת השמש. 

 • היסטוריה של חקר החלל: המירוץ לחלל, משימות לחקר החלל, תחנת החלל הבינלאומית. 

 • סביבת החלל: תנאי הסביבה בכדור הארץ ובחלל, בקרה תרמית של לוויינים וחלליות. 

 • על הירח: מאפייני הירח, משימות לחקר הירח, חלליות מחקר מאוישות ובלתי מאוישות. 

 • שיגורים לחלל: סוגי משגרים, טילים רב- שלביים, מערכות הנעה, כוח דחף של רקטה. 

 • איך בונים חללית: תתי המערכות בלוויינים וחלליות, תהליך הבנייה של חללית. 

 • מחקרים מדעיים בחלל 

 • עבודה על פרויקט שנתי: תכנון משימה חללית. בפרויקט התלמידים מיישמים את מה שלמדו לאורך השנה (התנאים בחלל, סוגי משימות ומטע"דים, מערכות החללית).  

 

פעילויות נוספות לאורך השנה: 

 • הרצאה על בראשית2 ומשימות ירח- צוות SpaceIL. 

 • סיור- היכרות עם פרויקטים בתחום החלל. 

 • אירוע שיא: תחרות תוצרים. 

 

הגדרת הפרויקט  

שלב 1: בחירת המשימה: הגדרת מטרת החללית/ הלוויין תוך ביצוע מחקר מקדים. 

פרטו: על איזה צורך או בעיה אנחנו מבקשים לענות, מה החללית/  הלוויין יחקרו, מדוע מעניין לחקור שם? האם ישנם לוויינים שמבצעים משימה דומה? אם כן- מה החדשנות במשימה שלכם? 

שלב 2: תכנון ראשוני: בהתאם למשימה הגדירו את דרישות המערכת: אילו מערכות יהיו בלוויין, לאיזה מסלול ישוגר, בחירת המטען הייעודי (כיצד יבצע את משימתו). 

שלב 3: תכנון מתקדם: הכנת סקיצה – כיצד תיראה החללית.  

שלב 4: בנייה! הכינו דגם פיזי/ וירטואלי של החללית שלכם 

שלב 5: הכנת פוסטר להצגת התוצר. באמצעות

פורמט אחיד לכלל הקבוצות. 

לפרטים נוספים ולהרשמה: spaceup@spaceil.com

אלמנטים מובילים בתכנית: 

רלוונטיות: חיבור לפרויקט אמיתי וביצוע מחקרים מבוססים על נתוני אמת מהחללית בראשית. 

רב תחומיות: חלל כנושא רב תחומי.  התכנית כוללת חיבור של תחומי תוכן במדע וטכנולוגיה, לצד נושאים נוספים במדעי הרוח ואמנות. 

פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית. 

היכרות ועבודה עם כלי AI

חיזוק מיומנויות למידה וחשיבה: מיומנויות חקר, ניתוח ממצאים והצגת נתונים, למידה עצמית, למידה שיתופית, אוריינות מידענית, חשיבה יצירתית. 

חיבור בין תלמידים מבתי ספר שונים בארץ. 

 

מרכיבים בתכנית: 

 • למידה באמצעות סרטונים, פעילויות אינטראקטיביות ומשימות שיתופיות בסביבת למידה חדשנית שפותחה עבור התכנית. 

 • עבודה על משימת מחקר מאתגרת.  

 • מפגש עם מהנדסי בראשית וסיור בתעשייה. 

 • חיבור לתעשיית החלל הישראלית ולאקדמיה. 

 • אירוע שיא להצגת תוצרים. 

 • הדרכה: מורה מביה"ס + ליווי מקצועי מדעי ופדגוגי לאורך השנה מטעם צוות SpaceIL. 

 

סילבוס

התכנית כוללת שני חלקים: 

1. קורס אינטראקטיבי: בנושא הנדסת חלל וחקר הירח.  

2. שלב המחקר: ביצוע מחקרים מדעיים המתבססים על נתונים אמיתיים המגיעים מהחללית במסלולה בחלל. 

התכנית הינה שנתית. 

 

פירוט התכנים: 

 • מבוא להנדסת חלל: תחום החלל בחיי היומיום, לוויינים ככלי לביצוע משימות. 

 • היסטוריה של חקר החלל: המירוץ לחלל, משימות לחקר החלל, תחנת החלל הבינלאומית. 

 • אתגרים במסע לחלל: תנאי הסביבה בכדור הארץ ובחלל, בקרה תרמית של לוויינים וחלליות. 

 • על הירח: מאפייני הירח, משימות לחקר הירח, חלליות מחקר מאוישות ובלתי מאוישות. 

 • מסלולים בחלל: מדענים ששינו את פני ההיסטוריה, כבידה, מסלולי לוויינים וחלליות.  

 • שיגורים לחלל: סוגי משגרים, טילים רב- שלביים, מערכות הנעה, כוח דחף של רקטה. 

 • איך בונים חללית: תתי המערכות בלוויינים וחלליות, תהליך הבנייה של חללית. 

 • מחקרים מדעיים בחלל 

 • תקשורת וטלמטריה: כיצד מתקשרים עם לוויינים וחלליות, מאפייני ערוץ התקשורת. 

 • עבודה על משימת המחקר: בחירת נושא למחקר, איסוף נתונים וניתוח ממצאים 

 

פעילויות נוספות לאורך השנה: 

* הרצאה על בראשית2- ע"י צוות SpaceIL. 

* סיור- היכרות עם תעשיית החלל הישראלית. 

* אירוע שיא: הצגת תוצרים. 

 

הגדרת משימת המחקר  

- שלב 1: בחירת נושא המחקר. מה מעניין אתכם לחקור? מדוע? 

- שלב 2: ניסוח שאלת המחקר והעלאת השערות המחקר. 

- שלב 3: תכנון וביצוע המחקר: בחירת הנתונים הנדרשים ותכנון כיצד לבצע את המחקר. 

- שלב 4: תוצאות המחקר: עיבוד הממצאים והסקת מסקנות 

- שלב 5: הצגת המחקר: הכנת פוסטר להצגת המחקר כמקובל באקדמיה. פורמט יישלח לתלמידים. 

לפרטים נוספים ולהרשמה: spaceup@spaceil.com

תכנית לימודים לתיכון 

תכנית הנועדה להנגיש את תחום הנדסת חלל לתלמידים באמצעות חיבור לפרויקט הנדסי אמיתי- משימת בראשית, משימת החלל העמוק הראשונה של ישראל. 

ילדים לומדים יחד מול מחשב
bottom of page