top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

ציר זמן

נובמבר 2010

פגישת התנעה ראשונה של המייסדים

ינואר 2011 

הכרזה ראשונה על הצטרפות לתחרות ה Google lunar X-Prize והצטרפות מוריס קאהן לצוות 

אפריל 2011

מעבר מתכנון קיובסאט לדגם מבוסס 2 מכלים

יוני 2011 

הכשרת מתנדבים ראשונה

דצמבר 2011

אירוע השקה בתעשייה האווירית בנוכחות נשיא המדינה שמעון פרס ז״ל והגב׳ רונה רמון

דצמבר 2012

חתמה סוכנות החלל עם תע"א חוזה לפיתוח  של הידע הדרוש לשילוב מערכת הנעה דו-דלקית הדרוש לחללית בראשית.

-----

תרומה

------

מעבר לדגם 4 מכלים 

אפריל 2014

הצטרפות משפחת אדלסון לצוות

------

הוצאת רכש למערכת ההנעה

מרץ 2016

קבלת המצלמות 

אוגוסט 2016

אירוח כנס הGLXP בארץ 

מאי 2017 

חתימת חוזה עם סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע,בשנת 2018, הסוכנות נתנה תוספת תקציב של 7.25 מיליון שקלים לפרויקט כתמיכה ישירה לעמותה.
הסוכנות תמכה בנפרד במחקר המדעי הכרוך במשימה של Space IL במכון וייצמן. סוכנות החלל הקימה מיזמים משותפים עם Space IL בנושאים חינוכיים. באוקטובר 2018 חתמה סוכנות החלל הסכם עם NASA  אשר אפשר את תמיכת NASA   בפרויקט.

bottom of page