top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

פעילות לגני ילדים

מספרים, סרגל ועפרון
מספרים, סרגל ועפרון
מספרים, סרגל ועפרון
מספרים, סרגל ועפרון
כדור

פעילויות נוספות

כדור

עשו זאת בעצמכם!

קו מקווקו
כדור

לצפייה

הרצאות לגני ילדים

הזמינו הרצאה מרתקת על המסע של בראשית מכדור הראש לירח. ההרצאה מותאמת לגני ילדים.

bottom of page