• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

ליל יורי נחגג בכל העולם כמחווה ליורי גגארין, האדם הראשון בהיסטוריה שהגיע לחלל ב-12 באפריל 1961.

בסמוך לתאריך זה ב-2019, הגיעה לירח החללית הישראלית בראשית.

לרגל שני אירועים פורצי דרך אלה,מתקיימים ברחבי הארץ בין ה-12.5 ל-19.5

מגוון אירועים ופעילויות לכל המשפחה. 

פסטיבל על חלל

"אירועי מ"יורי לבראשית 

השותפים שלנו