• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

תמונות ראשונות של הירח מ"בראשית"

ישראל היא המדינה השביעית בעולם שמצליחה להיכנס למסלול הקפה סביב הירח וצפויה להיות המדינה הרביעי שתנחית עליו חללית. בינתיים - קבלו תמונות של הירח היישר מבראשית חקרו עוד >

צילום של הירח וברקע כדור הארץ