תחנות הקרקע

נחתמו חוזים עם NASA וחברות נוספות להפעלת אנטנות ברחבי העולם כדי לתקשר עם החללית במהלך מסעה לירח. תחנות אלו ספרו תקשורת ישירה ברוחב פס גבוה.

צלחות לווין