top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

פרויקט בראשית2 מקבל רוח גבי

עמותת SpaceIL מובילת פרויקט "בראשית" הודיעה על השלמת סבב הגיוס השני עבור פרויקט בראשית2, עם תרומה של 3 מיליון דולר נוספים שניתנה מפרד וסימה סימון, ממייסדי JFrog, חברת Mini-Circuits שהשתתפה גם בבראשית1 ותורמים נוספים.

סבב הגיוס החדש יאפשר לעמותה לעבור לשלב התכנון הראשוני של בראשית2 ולהמשיך לפתח את השותפויות סביב הפרויקט. הסבב החדש מצטרף לגיוס הקודם עליו פורסם בינואר 2020 בסך 2 מיליון דולר מ-לן בלווטניק וקרן X-Prize.


bottom of page