top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

מרכז הבקרה ותחנות השליטה

השליטה בחללית בוצעה מחדר הבקרה בתעשייה האווירית ביהוד, שם ישבו מהנדסי הפרויקט ומפעילי החללית ושלטו בה. התקשורת עם החללית בוצעה באמצעות מספר אנטנות של חברת SSC השוודית המצויות באוסטרליה, צ'ילה, הוואי, דרום אפריקה וגרמניה וכן באמצעות רשת החלל העמוק של NASA.