• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

השיגור והדרך לירח

החללית בראשית שוגרה ב-22 בפברואר 2019 באמצעות משגר Falcon 9 של SpaceX מנמל החלל קייפ קנוורל בפלורידה. החללית הייתה המטען המשני במשגר, בנוסף לוויין תקשורת אינדונזי.