top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

השובל החיובי שהשאירו מייסדי SpaceIL

הפרויקט, שכמעט לא קיבל מימון מהמדינה, יביא לעוד עבודות לתעשייה האווירית שבנתה חללית המסוגלת לנחות על הירח, הוא גרם לתלמידים רבים להתעניין בתחום החלל וגם עשה יחסי ציבור לא רעים למדינה - וכמעט הכל בזכות התורמים / דעה

חקרו עוד >