• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

הרכבת החללית ובדיקות התאמה לסביבת החלל

עם תום רכש ובניית חלקי החללית, שלב השילובים החל בחדר הנקי בתעשייה האווירית. לאחר הרכבתה, נכנסה בראשית לסדרת בדיקות טמפרטורה, וואקום ועוד כדי לוודא התאמתה לסביבת החלל.