• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

המשימה המדעית

בלב המשימה המדעית נמצא המכשיר SILMAG, מגנטומטר רגיש שנבנה באוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג׳לס והתקן במעבדות הנקיות של תע״א מב״ת.

בכדור הארץ ישנם שני מקורות טבעיים לשדה המגנטי: הדינמו מליבת הברזל המותח במעמקי כוכב הלכת, וסלעי הקרום שרכשו שדה מגנטי בזמן שהתקררו. מכיוון שלירח אין היום דינמו, אך אנו חשים שיש לו שדה מגנטי, אנו מעוניינים לענות על השאלה: כיצד, ומתי, סלעי קרום הירח רכשו את השדה המגנטי שלהם?

מידע זה יסייע לחשוף את ההיסטוריה הקדומה של קרוב משפחתנו, הירח.

החללית בראשית כללה מטען ייעודי למטרה של חקר שאלות בסיסיות על היווצרותו והתפתחותו של הירח:


לחקור את מקור השדה המגנטי של קרום הירח, את זמן ותהליך רכישת השדה ע״י סלעי השטח.

חללית בראשית המעלה הירח

לחקור את מקור השדה המגנטי של קרום הירח, את זמן ותהליך רכישת השדה ע״י סלעי השטח.

מדען מול חללית בראשית

לחקור את מקור השדה המגנטי של קרום הירח, את זמן ותהליך רכישת השדה ע״י סלעי השטח.

מכשיר לחקר הירח

פוסטים אחרונים

הצג הכול