• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

המסע לירח

החללית שוגרה על משגר של SpaceX והחלה את דרכה לירח. במהלך המסע, הגדילה בראשית את מסלולה סביב כדור הארץ עד שב-4 באפריל נלכדה במסלול סביב הירח והחלה להקיף אותו.

חללית בראשית מעל הירח