• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

הלילה: החללית "בראשית" תנסה לנחות על פני הירח החללית הישראלית תנסה לצלוח את האתגר של תמרון הנחיתה, ו

החללית הישראלית תנסה לצלוח את האתגר של תמרון הנחיתה, ולפתוח עידן חדש בחקר הירח, במסגרת מיזמים פרטיים ולא מדינתיים. השלב הסופי בתמרון הנחיתה יתבצע על ידי מחשב החללית בצורה אוטונומית

חקרו עוד >

שיגור החללית