• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

החללית הישראלית בראשית תלכוד את הירח בחמישי

לקראת סוף השבוע, ואם הכל ילך כשורה, החללית הישראלית בראשית תפסיק את ההקפות שהיא עושה סביב כדור הארץ, תיתפס על כוח המשיכה של הירח ותתחיל להקיף אותו לקראת נחיתה בשבוע הבא. בינתיים, מפתחי החללית קיבלו הבטחה למענק כספי מגוגל

חקרו עוד >

חללית בראשית על הירח