• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

בראשית מתקרבת לנחיתה: 200 קילומטר מהירח

החללית הישראלית ביצעה תמרון מוצלח נוסף במסלול היקפי סביב הירח והגיעה לגובה של 200 ק"מ מהירח. ביום חמישי היא צפויה לנחות - אנחנו נעביר את הנחיתה בשידור חי בקשת 12 ובמאקו

חקרו עוד >

מסלול הטיסה של החללית