• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
הירח

تبرع

SpaceIL היא עמותה ישראלית ללא כוונת רווח, אשר שלחה את בראשית 1, החללית הישראלית הראשונה לירח וכעת עובדת על משימת בראשית 2. העמותה נוסדה בשנת 2011 , כקבוצה הישראלית היחידה שמשתתפת בתחרות Google Lunar XPRIZE: מרוץ מודרני לירח. המטרה של SpaceIL היא לקדם מדע וחינוך מדעי-טכנולוגי בישראל, באמצעות פרויקט החללית מעורר ההשראה. כל תרומה מוכרת במס בארה"ב (501c3) ובאנגליה, וניתן גם לתרום בשקלים, ביורו ובדולר קנדי.

כדור

כל התרומות לארגון מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

תרמו לנו

כל תרומה מקרבת את החללית החדשה של SpaceIL לירח!