SpaceIL מאמינים בשימוש רב תכליתי בחלקי החללית. מערכת ההנעה תשמש הן לנחיתה והן לביצוע ה'קפיצה' למרחק 500 מטר על פני הירח,
המצלמות ישמשו גם לתיעוד וגם לניווט אופטי.

סרטון החודש

23.2.2014
על מנת להשיג יעילות מקסימלית, SpaceIL מאמינה בשימוש רב תכליתי בכל אחד מחלקי החללית.

לכל הסרטונים