תורמים ושותפים

מסעה של SpaceIL לירח מתאפשר בזכות תמיכתם של תומכינו ושותפינו הנאמנים לדרך

תורמים

אודות התורמים המרכזיים

בורד ציבורי

בורד מייעץ

שותפים טכניים

שותפים חינוכיים

תומכים

מתחום תעשיית החלל הישראלית-
 • התעשיה האוירית לישראל
 • סוכנות החלל הישראלית
מתחום הפילנתרופיה-
 • קרן משפחת אדלסון
 • קרן קאהן
 • קרן צ'ארלס ולין שוסטרמן
 • קרן פראסול
מתחום האקדמיה-
 • מכון וייצמן למדע
 • הטכניון
 • אוניברסיטת חיפה
מתחום העסקים-
 • חברת התקשורת בזק
מתחום החינוך-
 • קרן רמון
 • מדעטק חיפה
 •  The iCenter for Israel Education
 • ומכון דוידסון לחינוך מדעי