פיתוח מכלול המקלט-משדר בשיתוף עם חברת Space Micro האמריקנית נמשך!

הסתיים בהצלחה סקר תכנון (PDR) של מכלול השידור והקליטה של החללית (המקמ"ש)

הסקר, שנערך בסאן דיאגו היה מקצועי ומעמיק וכלל סימולציות, אנליזות ומדידות שהוצגו, מה שמעיד על כך שהתכן ברובו בשל לקראת מימוש. בין השאר, הוצגה אנליזת עומס מכני על רכיבים במעגלים השונים עקב רעידות, עייפות אורך חיים, פתרון תרמי, תדרים מכניים עצמיים, צריכת הספק של מרכיבים שונים, סימולצית ספקטרום, חישוב משקל ברמת דיוק של גרם ועוד. הרכיבים שמרכיבים מכלול מורכב זה כבר החלו להאסף ולקרום עור וגידים.

בתמונה: ארון הרכיבים של הפרוייקט

SD2

לכל החדשות