קו לחינוך: עמותת SpaceIL מציגה חידון טריוויה מקוון לקראת שבוע החינוך המדעי

עמותת SpaceIL ומכון ויצמן למדע יציגו באתר העמותה משחק טריוויה מקוון, אינטראקטיבי, בשם Super Moon

"המשחק עוסק בירח ובחלל ומתמקד במשימה של SpaceIL: הנחתת חללית ישראלית לא מאוישת על הירח…"

פרסום קו לחינוך_26.2.15

לכל החדשות