פתרון בעיה טכנולוגית בנושא תופעת השכשוך

האדר 4

שם המערך

פתרון בעיה טכנולוגית בנושא תופעת השכשוך

תקציר

תופעת השכשוך = sloshing גורמת לשינוי מרכז הכובד של המיכל ולכן מפריעה לייצוב החללית או הלויין במסלול קבוע, ולביצוע פעולות כמו צילום וכן למדידת כמות הדלק ושאיבתו. התלמידים יחפשו פתרונות לבעיית הפחתת תופעת השכשוך באמצעות תהליך חקר פתוח המוביל לתוצר טכנולוגי.

גילאים

כיתה ט', עתודה מדעית טכנולוגית

נושא בתכנית הלימודים

חקר מדעי טכנולוגי

תגיות

חקר פתוח, חלל, עתודה מדעית טכנולוגית, בעיה טכנולוגית, התנהגות נוזלים

קבצים להורדה

כ_מערך למורה  כ_מצגת  כ_דף עבודה לתלמיד כ_דף מידע  כ_תרשים חקר טכנולוגי  כ_דוגמאות לעבודות חקר