הצטרפו

תודה שהתעניינת בהתנדבות בעמותה!

אנחנו בישורת האחרונה של הפרויקט, ולכן אין צורך בהתנדבות נוספת. תודה רבה על הנכונות.