סרטוני הצוותים הישראליים בתחרות מונבוטס

דאלק הו

דאלק הו

יזראטוניקס

יזראטוניקס

מון סטיקס

מון סטיקס

ספישל 1

ספישל 1