רועדת מהתרגשות: החללית עוברת ניסוי הרעדה

בחודש יוני, נערכו במפעל מבת חלל של התעשייה האווירית סידרה של ניסויי סביבה, שנקראים בשפה המקצועית: “ניסויי העמסה סטטית והרעדות סינוס”. במהלך הניסוי, מותקנת החללית על גבי מתקן הרעדה, אשר מדמה את רמת הרעידות, שצפויה החללית לחוות במהלך השיגור. מטרת הניסויים היא להוכיח את עמידות מבנה החללית ותתי המערכות לתנאי השיגור.

על המרעד הוצב דגם מבני ((Structural Model) של החללית. זהו דגם הזהה לחללית ה"אמיתית", אולם מותקנים בו דגמים מכניים (דמאיים) של מערכות החללית השונות. דגם זה מיועד לבדיקות וניסויים, אך לא לטיסה עצמה לירח. הרעידות התבצעו בשלושה כיוונים (צירים). בנוסף, נבדקה בניסויים רמת הרעידות הצפויה לכל אחת מיחידות החללית וכן מעוותים במקומות שונים במבנה.

תוצאות הניסוי הוכיחו, שמבנה החללית עומד בדרישות השיגור ושרמת הרעידות שיחוו מערכות החללית הינן בתחום המותר.

מכאן, ניתן להמשיך ולבצע את בדיקות הסביבה של החללית עצמה.

לכל הכללי