מייסד SpaceIL כפיר דמרי בקמפיין לקידום לימודי חמש יחידות מתמטיקה של "קשת"

מייסד SpaceIL כפיר דמרי בקמפיין לקידום לימודי חמש יחידות מתמטיקה של "קשת"

לכל התוכן חינוכי