בואו לעשות איתנו הסטוריה! תרמו למסע הישראלי לירח

תרמו לנו

תרמו לנו

יש לכם רעיון לשיתוף פעולה איתנו בתחומי ציוד, שירותים, ידע וכד'? צרו איתנו קשר

** כל התרומות לארגון מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה **